Radionica „Intelektualno vlasništvo, projektni menadžment i upravljanje procesima u području medicine i biomedicine“

U sklopu PACINNO projekta organizira se besplatna 3-dnevna radionica na temu:

 

Intelektualno vlasništvo, projektni menadžment i upravljanje procesima u području medicine i biomedicine

 

Radionica će se održati od 24.02. - 26.02.2016., od 14h - 16h,  u dvorani 4 Medicinskog fakulteta. Predavačica je dr.sc. Petra Karanikić, voditeljica Ureda za transfer tehnologije Sveučilišta u Rijeci.

Registracija je obavezna na mail amcunko@medri.uniri.hr, a prijaviti se može za sve ili neke od navedenih dana/tema. U mailu prijave obavezno treba naznačiti za koje teme/dane se prijavljujete.

Najavu radionice pogledajte ovdje.

jljlj